Giấc mơ làm giàu từ vịt trời của đôi vợ chồng trẻ Hà Tĩnh

Mô hình chăn nuôi vịt trời của đôi vợ chồng trẻ Hà Tĩnh. ảnh: Trần Tuyên
Mô hình chăn nuôi vịt trời của đôi vợ chồng trẻ Hà Tĩnh. ảnh: Trần Tuyên
Mô hình chăn nuôi vịt trời của đôi vợ chồng trẻ Hà Tĩnh. ảnh: Trần Tuyên
Lên top