Giá xăng tăng mạnh nhất trong năm: Để giá cả hàng hóa, cước vận tải không “té nước theo mưa”