Giá xăng Ron 92 tăng 304 đồng⁄lít từ 19h00 tối nay