Giá xăng không tăng trong 3 phiên điều chỉnh liên tiếp