Giá vật tư nông nghiệp tăng mạnh: Nguy cơ người trồng lúa “thất bát”

Giá phân bón, thuốc BVTV chiếm 38% chi phí sản xuất lúa. Nguy cơ nông dân mất lãi khi giá VTNN đang tăng cao. Ảnh minh họa: TL
Giá phân bón, thuốc BVTV chiếm 38% chi phí sản xuất lúa. Nguy cơ nông dân mất lãi khi giá VTNN đang tăng cao. Ảnh minh họa: TL
Giá phân bón, thuốc BVTV chiếm 38% chi phí sản xuất lúa. Nguy cơ nông dân mất lãi khi giá VTNN đang tăng cao. Ảnh minh họa: TL
Lên top