Giá vàng và giá gas tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 2,1%

Giá hàng hóa tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Giá hàng hóa tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Giá hàng hóa tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Vũ Long
Lên top