Giá vàng trong nước "ngoan cố" ở mức cao, chênh lệch lớn chưa từng thấy

Giá vàng có mức chênh rất lớn với thế giới trước ngày vía Thần tài. Ảnh: L.D
Giá vàng có mức chênh rất lớn với thế giới trước ngày vía Thần tài. Ảnh: L.D
Giá vàng có mức chênh rất lớn với thế giới trước ngày vía Thần tài. Ảnh: L.D
Lên top