Giá vàng trồi sụt, ngân hàng nhiều nước âm thầm mua gom hàng trăm tấn vàng

Hàng trăm tấn vàng đã được Ngân hàng trung ương một số nước mua gom trong thời gian qua. Ảnh TL
Hàng trăm tấn vàng đã được Ngân hàng trung ương một số nước mua gom trong thời gian qua. Ảnh TL
Hàng trăm tấn vàng đã được Ngân hàng trung ương một số nước mua gom trong thời gian qua. Ảnh TL
Lên top