Giá vàng tiếp tục chìm sâu trong đáy mới

Giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng trong nước 6,3 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng trong nước 6,3 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng trong nước 6,3 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: H.N
Lên top