Giá vàng thế giới: Tiếp tục có dấu hiệu tăng ổn định