Giá vàng thế giới tăng hơn 50 USD, tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới

Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 2 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: LDO
Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 2 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: LDO
Giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới trên 2 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh: LDO
Lên top