Giá vàng thế giới hôm nay: USD giảm, Euro tăng, vàng vọt đỉnh cao mới