Giá vàng thế giới hôm nay: Lo sợ chiến sự ở Syria, vàng trụ vững trên đỉnh

Giá vàng hôm nay tiếp tục đà tăng mạnh
Giá vàng hôm nay tiếp tục đà tăng mạnh
Giá vàng hôm nay tiếp tục đà tăng mạnh