Giá vàng thế giới hôm nay: "Đì đẹt" tăng, mua bán "èo uột"