Giá vàng thế giới hôm nay: Bất ngờ đảo chiều phục hồi từ đáy 2 tháng

Giá vàng đã phục hồi nhẹ sau khi rớt chạm đáy 2 tháng.
Giá vàng đã phục hồi nhẹ sau khi rớt chạm đáy 2 tháng.