Giá vàng thế giới hôm nay: Bất ngờ bật tăng sau chuỗi ngày mua bán "đìu hiu"

Giá vàng hôm nay bất ngờ tăng. Ảnh PV
Giá vàng hôm nay bất ngờ tăng. Ảnh PV
Giá vàng hôm nay bất ngờ tăng. Ảnh PV