Giá vàng thế giới chìm sâu, lo ngại chọc thủng đáy nhiều tháng

Lên top