Giá vàng tăng nóng, thận trọng khi chênh lệch giá mua - bán quá cao

Lên top