Giá vàng tăng mạnh trở lại ngày thứ hai liên tiếp

Giá vàng thế giới đang có được ngày tăng giá thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Kitco
Giá vàng thế giới đang có được ngày tăng giá thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Kitco
Giá vàng thế giới đang có được ngày tăng giá thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Kitco
Lên top