Giá vàng tăng 9 USD, hướng đến đỉnh mới 1.630 USD

Lên top