Giá vàng quay đầu giảm, thận trọng khi đổ tiền đầu tư

Giá vàng miếng SJC chiều nay đạt mức tăng 350 nghìn đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC chiều nay đạt mức tăng 350 nghìn đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Ảnh: H.N
Giá vàng miếng SJC chiều nay đạt mức tăng 350 nghìn đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Ảnh: H.N
Lên top