Giá vàng phản ứng ra sao khi lợi tức trái phiếu tăng vọt đỉnh kỉ lục

Giá vàng bắt đầu thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư vì lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. Ảnh AFP
Giá vàng bắt đầu thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư vì lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. Ảnh AFP
Giá vàng bắt đầu thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư vì lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. Ảnh AFP
Lên top