Giá vàng ngày 9.2: Vàng tiếp tục tăng mạnh cả hai chiều giao dịch