Giá vàng ngày 6.9: Vàng SJC trong nước tăng nhỏ giọt