Giá vàng ngày 5.11: Choáng vì vàng liên tục tăng giá bất thường