Giá vàng ngày 3.2: Vàng tiếp tục tăng mạnh trước ngày thần tài