Giá vàng ngày 3.10: Vàng tăng nhỏ giọt, giới đầu tư chưa hết lo