Giá vàng ngày 29.9: Vàng vẫn chìm sâu tiếp tục trượt giá