Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá vàng ngày 2.8: Vàng bật tăng nhẹ gần 50.000 đồng