Giá vàng ngày 27.9: Vàng biến động nhẹ tăng gần 50.000 đồng/lượng