Giá vàng ngày 27.10: Nỗ lực vượt đáy không thành vàng tiếp tục giảm mạnh