Giá vàng ngày 26.8: Vàng phiên cuối tuần tiếp tục giảm nhẹ