Giá vàng ngày 25.10: Vàng vẫn đang trong tình trạng éo le giảm liên tiếp