Giá vàng ngày 23.11: Vàng khó khởi sắc vẫn trượt dốc thê thảm