Giá vàng ngày 21.9: Vàng lục đục lại quay đầu giảm nhẹ