Giá vàng ngày 21.11: Thị trường vẫn ảm đạm dù vàng đã tăng nhẹ