Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá vàng ngày 21.10: Vàng lại giảm cả hai chiều giao dịch