Giá vàng ngày 20.9: Vàng tiếp tục tăng nhẹ hứa hẹn sự khởi sắc trở lại