Giá vàng ngày 20.10: Vàng trong nước dậm chân tại chỗ