Giá vàng ngày 1.9: Choáng vì vàng tiếp tục giảm mạnh gần 100.000 đồng