Giá vàng ngày 18.11: Vàng giảm mạnh bất ngờ tăng nỗi lo lớn cho giới đầu tư