Giá vàng ngày 17.2: Vàng ì ạch tăng lại giảm thất thường