Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá vàng ngày 17.11: Vàng đi ngang dự báo nhiều biến động