Giá vàng ngày 17.10: Vàng đầu tuần vẫn giậm chân tại chỗ