Giá vàng ngày 14.1: Vàng cuối tuần vững giá nhích nhẹ