Giá vàng ngày 13.9: Vàng giảm đột ngột lao nhanh xuống dốc ngược chiều thế giới