Giá vàng ngày 12.11: Vàng rớt giá thảm sau bầu tại Mỹ