Giá vàng ngày 12.10: Vàng đảo chiều lại giảm khó “ngóc đầu” dậy