Giá vàng ngày 12.1: “Ơn giời” vàng tiếp tục tăng rồi