Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giá vàng ngày 1.12: Vàng giảm giá tụt dốc trên thị trường